Lämna sin

befattning

 

När en människa av olika anledningar tvingas lämna sin befattning är risken stor att han eller hon går därifrån besviken och bitter.

Framtidskänsla

 

Vi hjälper till att skapa en positiv känsla för framtiden och se möjligheter med situationen istället för problem.

Ett mentorskap

 

Ett slags mentorskap för att finna personliga och yrkesmässiga resurser inför kommande befattningar och ut-maningar.