Utveckla din organisation på alla sätt

 

För att en organisation skall fungera på topp är det viktigt att arbeta med verksamhetsutveckling. Lämpligtvis inom varje del av verksamheten med fokus på att stärka helheten.


Detta sker genom organisationsöversyner, utbildningsinsatser och enskilt riktade utvecklingsinsatser.

Organisationsöversyner


Innebär att vi gör en intern mätning av samtliga medarbetares attityder.

 

I vissa fall till skillnad mot en komplett klimatundersökning, väljer vi tillsammans med företagsledningen ut ett antal medarbetare för intervjuer.

 

Dessa intervjuer ger oftast en fingervisning om hur klimatet råder. Dessa intervjuer är inte lika omfattande som en komplett klimatundersökning men kan i vissa fall vara tillräckliga.

Utbildningsinsatser och enskilt riktade utvecklingsinsatser

 

Dessa kan bland annat innebära:

 

» Hur får jag en bättre balans mellan arbete och privatliv?

 

» Hur kan jag agera som ledare i en komplex och ständigt föränderlig värld?